Теми


Индивидуалните курсове са насочени или към общи познания по френски език, или по специфични теми, в зависимост от мотивацията на участниците. Специални курсове осигуряват подготовка на учениците за изпити.

Специфични теми

  • Професионална среда
  • Бизнес френски език
  • Професии в сферата на туризма
  • Търсене на работа
  • Подготовка за емигриране

Подготовка на ученици за изпити

  • DELF
  • DALF
  • Тестове за ниво