Школа във Варна


Използваните практики, методи и програми от „ФОРТУНА СОЛЕЙ” се основават на следната констатация: твърде много студенти след дълги години обучение не са истински подготвени да ГОВОРЯТ френски език в РЕАЛНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ!

  • Преподаване на френски и единствено на френски.
  • Български и френски преподаватели с опит, които посвещават цялото си време на „ФОРТУНА СОЛЕЙ” и се адаптират към програмата на техните ученици.
  • Курсове с пълно потапяне в езика, като винаги съществува възможността за изразяване на български.
  • Дава се приоритет към обучението за провеждане на разговор в реалния професионален живот в света на бизнеса.
  • Съвременни и оригинални методи с използване на мултимедийни средства.
  • Персонална програма за всеки ученик, съставена въз основа на конкретната му мотивация, след задълбочен разговор.
  • Лекции по теми, насочени към професионалната среда, адаптирани към ученика (бизнес, професии в сферата на туризма, търсене на работа, емигриране)
  • Стил на преподаване, който дава желание да учиш и да се изразяваш на френски, тъй като нищо добро не може да се получи, ако не изпитваш удоволствие от него.