Такси


Курс Такса 10 урока
по 70 минути
Такса 25 урока
по 70 минути
Такса 40 урока
по 70 минути
Такса 50 урока
по 70 минути
Общ индивидуален курс 175 лв 390 лв 600 лв  
Индивидуален интензивен курс (*) 165 лв 360 лв 750 лв  
Индивидуален курс
на специфична тема
315 лв 680 лв 950 лв  
Групи (от 2 до 4 души) начинаещи   230 лв   420 лв

(*) 7 урока на седмица, минимум