Методи


  • Програми използвани изключително от „Фортуна Солей” 
  • Персонални програми и методи, адаптирани към профила на всеки един
  • Контролирано навлизане в езика: часовете се водят на френски език, но винаги съществува възможността за обяснения на български език в края на часа, ако е необходимо.
  • Работи се по ситуации от реалния живот.
  • Лекциите са интерактивни, с изп9олзване на анимации, ролеви игри и мултимедийни технически средства.
  • Някои часове се отнасят към реални места (ресторант, магазин, обществени места, транспорт).
  • Дава се предимство на комуникацията и разговора, но без да се забравя граматиката и синтаксиса.
  • Стил на преподаване, който оставя място на удоволствието да учиш и да се развиваш.