Сертификати


„ФОРТУНА СОЛЕЙ” е референтен център за Варна
на Institut Lyonnais, Лион, Франция

Удостоверение за обучение на френски език, съставено съгласно нормите на Съвета на Европа, за различните изпити на Търговско-промишлената камара на Париж, за специализиран френски език.
Освен това, студентите, които желаят, могат да подготвят DELF и TEF. Institut Lyonnais е официален изпитен център на Търговско-промишлената камара на Париж за специализиран френски език и TEF (Тест за оценка на владеенето на френски език), както и за TCF (Тест за познаване на френски език), съгласно споразумението с CIEP (Международен център за педагогическо образование) в Севр.