Престой “au Pair”


Тъй като най-доброто средство да усъвършенствате докрай френския език е да живеете и работите във Франция, и тъй като трябва и да финансирате обучението си с платена работа, която оставя време да учите още, „ФОРТУНА СОЛЕЙ” организира заедно със своите френски партньори програма за престой “au pair”.

Лицата “au pair” са между 18 и 27 години, те се настаняват и приемат от френски приемни семейства, където те се занимават на непълен работен ден, срещу възнаграждение, с отглеждането на децата, като останалото време е посветено на часовете по френски език и свободно време.

Престоят може да продължи от няколко седмици през лятото до 12 месеца.